Araç Motor Değişikliği Tadilat Projesi

Araç Motor Değişikliği İşlemlerinde İzlenmesi Gerekenler

Öncelikle araca yetkili mühendis tarafından motor tadilat projesi çizilmesi gerekmektedir, proje çizildikten sonra araç TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna proje ile birlikte araç motor tespit muayenesi yaptırılacaktır, istasyon araç motoru üzerinde motor numarası görülememiştir yazıp tespit formu verdikten sonra aracın bağlı bulunduğu trafik tescil büro amirliğinden veya en yakın trafik tescil büro amirliğinden  araç motor numarası verecektir.

2

Araç motor numarasını aldıktan sonra dışarıda veya servislerde numarayı çaktırdıktan sonra ilgili trafik tescil bürosuna motor numarasının mühürletilmesi gerekmektedir, mühürletme işlemi gerçekleştikten sonra, araçla birlikte tüvtürk araç muayene istasyonuna tekrar gidilip motor numarası muayene istasyonu uzmanı tarafından kontrol edip gördükten sonra istasyondan alacagınız tesbit evrakları ile birlikte, aracın bağlı olduğu trafik tescil büro amirliğinden araç öotor tadilat projesi ile aracın trafik ve tescil belgeleri değiştirilerek yeni motor numarası yazılı trafik tescil belgesi alınacaktır.

Motor ikinci alınmış olması durumunda araç motor tadilat projesi ile birlikte araç muayene istasyonuna başvuru yapılıp araç motor şasi tespiti yapıldıktan sonra trafik tescil büro amirliğine başvurulması gerekmektedir.. ikinci el takılan motorlarda araç üzerinde motor numarası olduğu için trafik tescil büro amirliğinden motor numarası alınmasına gerek kalmamaktadır, motor üzerindeki motor numarası araç tadilat projesinde belirtilmektedir.

Motor Değişikliği Araç Projesinde Gerekli Evraklar (Sıfır Motorlar)

 1. Aracın Tescil Belgesi
 2. Motorun Alındığı Fatura
 3. Gümrük Giriş  Belgeleri
 4. Gümrük Vergi Tahsil Alındısı
 5. Motor İşçilik Faturası

İkinci El Motor Alımlarında İstenen Belgeler

 1. Aracın Tescil Belgesi
 2. Motor Noter Satışı
 3. Alınan Motorun Tescil Belgesi
 4. Motoru Takan Yerin İşçilik Faturası
4.1.Motor Değişikliği ve Teknik Hususlar:

4.1.1. Tip Onayı Belgesine istinaden uygunluk belgesiyle tescil işlemi yapılmış olan araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ülkemizde yürürlükte olan ilgili yönetmeliklerin güncel seviyelerini sağlayan motorlar kullanılmalıdır.

4.1.2 İmalat Yeterlilik Belgesine istinaden teknik belgeyle tescili yapılmış araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde, ilgili yönetmeliklerin en az temel seviyesini sağlayan motorlar kullanılmalıdır.

4.1.3 Motorun gücü vb. genel özelliklerini etkileyecek, parça değişiklikleri, tadilat seti kullanımı veya işlemci programlarında değişiklik yapılması durumunda, egzoz emisyon ve araç gürültüsünün ilgili yönetmelikler de belirtilen değerler içinde kaldığı tevsik edilmelidir.

Orijinal Tipinin Haricindeki Motor Değişikliğinde;

Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen motorlar kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda benzinli araçlarda %30 dan fazla güç farkı, dizel araçlarda %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için egzoz emisyonu ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranmayacaktır.

Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya aracın imal yılından (modeli) daha önce imal edilen motor kullanılması durumunda ya da yakıt sisteminin benzinli motordan dizel motora, dizel motordan benzinli motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için;

 • Egzoz emisyonu: 70/220/AT veya 88/77/AT,
 • Araç dış gürültüsü: 70/157/AT veya ECE-R 51,
 • Motor gücü: 80/1269/AT,
 • Dizel Egzoz Dumanı: 72/306/AT,

Yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik raporu aranacaktır.

Proje ekleri: Mukayese raporu, aranıyorsa tip onay belgesi veya teknik servis raporu, Ruhsat aslı veya noter tasdikli sureti, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak)

4.1.4 Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dahil, kullanıldığı taktirde, bu Ekin madde 4.1.1 ve madde 4.1.2 hükümleri uygulanmaz. Sınırlı tadilat bildirimiyle, proje gerektirmeden değişiklik yapılır.

Aracın orijinal tipindeki motor (yeni, çıkma veya yenileme yapılmış olanlar dahil) kullanıldığı taktirde, sadece Sınırlı Tadilat Bildirimi onaylanır.

Sınırlı Tadilat Bildirimi ekleri: Ruhsat aslı veya noter tasdikli sureti, motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak), gerektiğinde orijinal motora ait bilgileri içeren kayıt (uygunluk belgesi, broşür, katalog, vb.)

Model yılı eski ancak özellikleri aynı (en az aracın imal yılının güncel seviyesinde), çıkma veya hiç kullanılmamış motorların tadilatında mukayese raporu ile proje düzenlenecektir.

Sınırlı Tadilat Bildirimi

 • Proje raporu
 • Sınırlı Tadilat Bildirimi (AİTM Ek V/D)
 • Motor mukayese raporu
 • Motor faturası (marka, tip, yakıt türü bilgileri olacak)
 • Motor satış sözleşmesi
 • Gerektiğinde orijinal motora ait bilgileri içeren kayıt (uygunluk belgesi, broşür, katalog vb)
 • Araca ait, tescile esas belge veya tescil belgesinin aslı yada bu belgelerin noter tasdikli sureti. (Sıfır araçlarda orijinal uygunluk belgesi görülecek)
 • Temel Araç Üreticisi Uygunluk Belgesi
 • Tadilatçı Firma Yetkilisi imza Sirküleri
 • Mühendis Yetki Belgesi
 • Mühendis SMM Belgesi
 • Mühendis imza Sirküleri
 • Ücret Dekontu