AKUSTİK RAPOR                                 

Mimari Akustik Rapor Nedir?         

Mimari akustik rapor, mekanların gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ses, titreşimler, darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren teknik bir dokümanıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi sitesinde örneği yayınlanmıştır.

Akustik rapor hangi yapılar için zorunludur?

Aşağıdaki binalar için proje müellifi mimar veya akustik uzman tarafından akustik rapor hazırlanabilir;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden az katlı konutlar,
  • Toplam inşaat alanı 2000 m2 den küçük ikiden az katlı konut dışı binalar.

Akustik Rapor Kimler Tarafından Hazırlanabilir?

C-1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı (mimar veya mühendis) düzenler.

Başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’deki ruhsat ve kapsamlı tadilat projelerinizde ilgili idarenin talep edeceği akustik raporu C-1 Sertifika sahibi firmamızdan kolay ve hızlıca temin edebilirsiniz.

AKUSTİK PROJE

Mimari Akustik Proje Nedir?

Mimari akustik proje, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BGKKH) hükümlerine göre hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını değerlendirme raporlarını içeren proje dokümanlardır.

Akustik proje hangi yapılar için zorunludur?

  • Aşağıdaki binalar için ise akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanmalıdır;
  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla konut binaları,
  • Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen ikiden fazla konut dışı binalar,
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar,
  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,
  • Yönetmelikte geçen bina işlevlerinden, birden fazlasını içeren binalarve bunlar için ayrıca akustik rapor da düzenlenmesi gereklidir.

Akustik Proje Kimler Tarafından Hazırlanabilir?

D-1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı (mimar veya mühendis) düzenler.

Başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’deki ruhsat ve kapsamlı tadilat projelerinizde ilgili idarenin talep edeceği akustik projeyi D-1 Sertifika sahibi firmamızdan kolay ve hızlıca temin edebilirsiniz.