Yakıt Sistemi Araç Tadilat Projesi (LPG Sökümü-Montajı)

Yakıtı sistemi tadilatları ve araç projeleri  aşağıdaki hususlar doğrultusunda yapılmalıdır;

 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) 1958 Cenevre Andlaşması çerçevesinde yayımlanan ECE – R 67 Regülasyonu ve ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen emniyet ve teknik esaslar dikkate alınarak, araçlarda alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere, Likit Petrol Gazı (LPG) ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) tadilatı yapılabilir.
 • Araçlarda kullanılan aksam ve parçalar; yakıt olarak LPG kullanacak araçlarda ECE – R 67 Regülasyonunda, CNG kullanılacak araçlarda ise ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen teknik esaslara uygun olmalıdır.
 • Firmalar, tadilat işlemlerini yaptıkları işyerleri için,  Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi almak zorundadır.
 • Firmalar, aksam ve parçaları prototip araç üzerine montajını yaptıktan sonra, Otomotiv Ana Bilim Dalı olan Üniversiteler veya TSE’den “Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu” alacaklardır.
 • Bakanlık veya Bakanlığın Yetki verdiği kuruluştan Yetki Belgesi almış Makine Mühendislerine çizdirilen tadilata ait projeler Bakanlık veya yetki verdiği kuruluşça onaylanır.
 • Tadilat yapılan araçlarda eski, kullanılmış, standart dışı malzemeler kullanılamaz.
 • Araçlarda LPG ve CNG dönüşüm işlemleri, projesine uygun ve dönüşümle ilgili eğitim almış uzman kişilerce yapılacaktır.
 • Seri tadilat olarak LPG ve CNG dönüşüm montaj işlemlerini yapan firmalar için, madde 4.18.2, madde 4.18.2.1, madde 4.18.2.2, madde 4.18.2.3, madde 4.18.2.4 ve madde4.18.2.5’te belirtilen hususları sağlamak kaydıyla, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından AİTM Tip Onay Belgesi verilir.
 • Münferit olarak LPG ve CNG dönüşümü yapılan araçlar için, madde 4.18.2, madde 4.18.2.1, madde 4.18.2.2, madde 4.18.2.3, madde 4.18.2.4 ve madde 4.18.2.5’te belirtilen hususları sağlamak kaydıyla, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından Münferit Araç Uygunluk Belgesi onaylanır.
 • LPG/CNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçların trafiğe tescil edilebilmesi için Makine Mühendisleri  Odasından (MMO) veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversitelerden, aracın montajının projesine uygun olarak  yapıldığına  dair  “ Montaj  Tespit  Raporu”  ve  “Gaz Sızdırmazlık  Raporu” nun  alınması gereklidir.
 • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler  Federasyonundan  veya  Makine Mühendisleri Odasından temin edilen, örneği  bu  Ekin  Şekil -1 ve  Şekil -2’sinde  gösterilen ve LPG yakıtı kullanan araçlarda üzerinde  LPG yazısı, CNG yakıtı kullanan araçlarda ise üzerinde CNG yazısı bulunan yansıtıcılı (reflektif) etiketler, araçların ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine yapıştırılacaktır.
 • Araçlarda LPG ve CNG dönüşümlerinde araca montajı yapılan yakıt tankının üzerinde, LPG ve CNG dönüşümünü  yapan  Firmanın   adı, adresi ve dönüşüm tarihi, LPG ve CNG tankı imalatçısı firmanın adı, adresi ve imal yılını belirten bir etiket, sökülemeyecek  şekilde  bulunacaktır.
 • Yakıt sistemi tadilatla,  LPG ve CNG’ye dönüştürülen araçların trafiğe kayıt ve tescil işlemleri, Karayolları Trafik Kanununun  32 nci Maddesine ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.
 • Araçlarda yakıt sistemi dönüşümü ile ilgili her türlü teknik ve mali sorumluluk; araç projelerini hazırlayan Makine Mühendislerine, Yakıt Sistemi Uygunluk Raporunu veren Kuruluşa, aksam ve parçaları imal veya ithal eden firmalara, dönüşüm montajı yapan firmalara aittir.
 • LPG/CNG yakıt  sistemine  dönüştürülen  araçların periyodik muayenelerinde;  TSE,  MMO veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından düzenlenmiş  Gaz Sızdırmazlık Raporu aranır. İl merkezi belediye hudutları dışındaki yerlerde araç muayene istasyonları tarafından da  Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenlenebilir.
 • Bakanlıktan veya yetki verdiği Kuruluştan kendi firmaları adına AİTM Tip Onay Belgesi alan firmalar, belgelerini diğer firmaların araç dönüşüm işlemlerinde kullandırdıkları takdirde, bu firmaların belgeleri iptal edilir.
 • Araçlarda bulunan LPG ve CNG tankı her 10 yılda bir değiştirilecektir.
 • LPG ve CNG yakıtı kullanan araçlar kapalı garajlarda park edilemez.