Sıhhi Tesisat Projeleri

Sıhhi tesisat, insan yaşamı için zorunlu olan temiz suyun temini, kirli suyun uzaklaştırılması ve kullanılmasını sağlayan tesislerin yapımı ve işletilmesini konu alan meslek dalıdır.

  • Temiz su bina girişi için teknik olarak en uygun nokta seçilmelidir.
  • Seçilen en uygun noktada su sayacı bağlantısı yapılır. Su sayacı öncesi ve sonrası boru üzerinde bakım ve onarım amaçlı kesme vanaları bulunmalıdır.
  • Boru çapları kullanım kapasitelerine uygun olarak seçilmelidir.
  • Bina kullanım amacına uygun olarak su deposu ve hidrofor seçimi yapılması gerekir.
  • Hijyen ve bakım kolaylığı açısından su depoları paslanmaz çelik tip seçilmelidir.
  • Projede temiz su hatları ayrı bir paftada gösterilmelidir.Ayrıca kolon şemaları çizilmelidir.
5
6
7