Sıhhi Tesisat Projeleri

Sıhhi tesisat, insan yaşamı için zorunlu olan temiz suyun temini, kirli suyun uzaklaştırılması ve kullanılmasını sağlayan tesislerin yapımı ve işletilmesini konu alan meslek dalıdır.

Temiz su bina girişi için teknik olarak en uygun nokta seçilmelidir.

Seçilen en uygun noktada su sayacı bağlantısı yapılır.Su sayacı öncesi ve sonrası boru üzerinde bakım ve onarım amaçlı kesme vanaları bulunmalıdır.

Boru çapları kullanım kapasitelerine uygun olarak seçilmelidir.

Bina kullanım amacına uygun olarak su deposu ve hidrofor seçimi yapılması gerekir.

Hijyen ve bakım kolaylığı açısından su depoları paslanmaz çelik tip seçilmelidir.

Projede temiz su hatları ayrı bir paftada gösterilmelidir.Ayrıca kolon şemaları çizilmelidir.

5
6
7